• Grup ATCB
    > ASOCIAŢIA TINERILOR COMUNEI BĂLŢAŢI

    TINERET ÎN ACŢIUNE

    Detalii

A.T.C.B. 2014

"Și eu pot să fiu antreprenor"

 

Asociaţia Tinerilor Comunei Bălţaţi

a primit finanţare pentru proiectul „Și eu pot să fiu antreprenor”, proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune – 1.2 – Iniţiative ale tinerilor, care va fi implementat în perioada 3 februarie 2014 – 31 iulie 2014.
Proiectul are ca temă principală, dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor din comuna Bălțați, județul Iași, România. Educația antreprenorială oferă tinerilor în general informații teoretice, care nu le dezvoltă anumite abilități necesare la locul de muncă. Aceste proiect își propune să ofere tinerilor experiențe care să le dezvolte cunoștințe și aptitudini care se solicită în câmpul muncii.
Obiectivul principal al proiectului: Dezvoltarea calităţii sistemelor de susţinere a activităţilor de tineret şi a capacităţilor organizaţiilor societăţii civile în domeniul tineretului prin activităţi de promovare a antreprenoriatului în rândul tinerilor ca alternativă la dezvoltarea profesională.


Obiective specifice:
1. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru 30 de persoane din grupul ţintă, precum şi cultivarea unei atitudini pozitive faţă de cultura antreprenorială prin participarea la 3 activităţi non-formale, timp de 2 luni de zile.
2. Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului în rândul tinerilor prin oferirea de spații de interacțiune: Biblioteca Vie, Pitching, Networking pentru 30 de tineri din comuna Bălțați;
3. Îmbunătăţirea abilităţilor celor 30 de persoane aparținând grupului ţintă de a dezvolta şi implementa proiecte, idei de afaceri, în scopul creşterii competitivităţii mediului de afaceri românesc prin participarea activă la activitățile informale.


Grupul ţintă:
- 30 tineri din comuna Bălțați, județul Iași;
Proiectul „Și eu pot să fiu antreprenor”, prin obiectivele sale, urmărește conștientizarea tinerilor să realizeze şi să participe activ împreună la un program comun de activităţi de antreprenoriat astfel încât să le permită să descopere şi să devină conştienţi de diverse realităţi sociale şi culturale, să înveţe unul de la celălalt, să dezvolte spiritul de antreprenoriat şi să le întărească sentimentul de a fi cetăţeni europeni.
Obiectivele specifice ale proiectului răspund priorităţilor programului Tineret în Acţiune, respectiv Participarea tinerilor şi Includerea tinerilor cu posibilităţi reduse, prin faptul, că pe tot parcursul derulării, tinerii participanţi au în vedere găsirea de soluţii la o problemă actuală a societăţii, a participării active a tinerilor la promovarea cetăţeniei active în general şi cetăţeniei europene a acestora în special, la dezvoltarea calităţii sistemelor de susţinere a activităţilor de tineret şi a capacităţilor organizaţiilor societăţii civile în domeniul tineretului la toate nivelurile şi în societate în general. Această problemă poate fi rezolvată prin sprijinirea politică şi financiară a organizaţiilor de tineret.


Impactul produs asupra tinerilor:
- 30 de tineri vor beneficia de activități precum: Biblioteca vie, sesiuni de pitching și networking;
- 3000 de persoane tinere informate despre beneficile și oportunitățile mediului antreprenorial;
- tinerii conștientizează importanța pregătirii non-formale în dezvoltarea lor și pregătirea necesară pentru intrarea în câmpul muncii;
- tinerii implicaţi în derularea proiectului vor împărtăşi experienţe şi informaţii, în cadre non-formale, cu diferiți antreprenori şi vor acumula experienţă de lucru în echipe.
Ca recunoaştere a muncii de pe tot parcursul proiectului, tinerii implicaţi vor fi ghidaţi în completarea certificatului YouthPass, certificat cu ajutorul căruia vor depune mărturie mai departe, asupra rezultatelor şi abilităţilor dezvoltate.


Impactul produs asupra comunităţii locale:
Desfăşurarea celor 3 metode nonformale vor transmite comunităţii energia lor şi capacitatea de a reflecta asupra principiilor cetăţeniei europene și a implicării tinerilor în mediul antreprenorial.
Autoritățile locale și întreprinderile vor conștientiza importanța pregătirii și implicării tinerilor în mediul antreprenorial.
Comunitatea locală va conștientiza problemele cu care se confruntă tinerii cu oportunități reduse de dezvoltare profesională.


Multiplicarea şi sustenabilitatea proiectului
După finalizarea proiectului vom păstra legătura cu cei 30 de participanți și îi vom sprijini în continuare prin crearea unui grup de discuții pe Facebook și prin continuarea furnizării de informații cu privire la beneficii, oportunități, evenimente, prezentări, oferte de voluntariat și noutăți în domeniul voluntariatului.

Detalii se pot găsi pe pagina de facebook sau la preşedintele asociatiei.

 
Asociaţia Tinerilor Comunei Bălţaţi  2014

Preşedinte, Vlad-Constantin Michere

Facebook

„ŞI EU POT SĂ FIU ANTREPRENOR“

Contact

Localitatea Bălţaţi, Judeţul Iaşi,
Cod: 707025

Telefon:
0741665068

Email:
atcb2012@gmail.com