Și eu pot să fiu antreprenor

Asociaţia Tinerilor Comunei Bălţaţi a primit finanţare pentru proiectul „Și eu pot să fiu antreprenor”, proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune – 1.2 – Iniţiative ale tinerilor, care va fi implementat în perioada 3 februarie 2014 – 31 iulie 2014. 

Grupul ţintă:

- 30 tineri din comuna Bălțați, județul Iași;
Proiectul „Și eu pot să fiu antreprenor”, prin obiectivele sale, urmărește conștientizarea tinerilor să realizeze şi să participe activ împreună la un program comun de activităţi de antreprenoriat astfel încât să le permită să descopere şi să devină conştienţi de diverse realităţi sociale şi culturale, să înveţe unul de la celălalt, să dezvolte spiritul de antreprenoriat şi să le întărească sentimentul de a fi cetăţeni europeni.
Obiectivele specifice ale proiectului răspund priorităţilor programului Tineret în Acţiune, respectiv Participarea tinerilor şi Includerea tinerilor cu posibilităţi reduse, prin faptul, că pe tot parcursul derulării, tinerii participanţi au în vedere găsirea de soluţii la o problemă actuală a societăţii, a participării active a tinerilor la promovarea cetăţeniei active în general şi cetăţeniei europene a acestora în special, la dezvoltarea calităţii sistemelor de susţinere a activităţilor de tineret şi a capacităţilor organizaţiilor societăţii civile în domeniul tineretului la toate nivelurile şi în societate în general. Această problemă poate fi rezolvată prin sprijinirea politică şi financiară a organizaţiilor de tineret.

Impactul produs asupra tinerilor:
- 30 de tineri vor beneficia de activități precum: Biblioteca vie, sesiuni de pitching și networking;
- 3000 de persoane tinere informate despre beneficile și oportunitățile mediului antreprenorial;
- tinerii conștientizează importanța pregătirii non-formale în dezvoltarea lor și pregătirea necesară pentru intrarea în câmpul muncii;
- tinerii implicaţi în derularea proiectului vor împărtăşi experienţe şi informaţii, în cadre non-formale, cu diferiți antreprenori şi vor acumula experienţă de lucru în echipe.
Ca recunoaştere a muncii de pe tot parcursul proiectului, tinerii implicaţi vor fi ghidaţi în completarea certificatului YouthPass, certificat cu ajutorul căruia vor depune mărturie mai departe, asupra rezultatelor şi abilităţilor dezvoltate.

  • Și eu pot să fiu antreprenor#1
  • Și eu pot să fiu antreprenor#2

Facebook

„ŞI EU POT SĂ FIU ANTREPRENOR“

Contact

Localitatea Bălţaţi, Judeţul Iaşi,
Cod: 707025

Telefon:
0741665068

Email:
atcb2012@gmail.com